Quy Định Về Bồi Thường Đất Lộ Giới Có Sổ Đỏ Và Không Có Sổ Đỏ

Khi đất nằm trong lộ giới bị Nhà nước tiến hành thu hồi đất theo quy định thì đất đó có được bồi thường hay không? Quy định về bồi thường đất lộ giới đối với đất đã có sổ (giấy) chứng nhận hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì như thế nào? Và nếu đất chưa được cấp giấy chứng nhận thì có được bồi thường hay không? Nguyên tắc bồi thường được thực hiện như thế nào khi đất bị thu hồi?

Đất nằm trong lộ giới (đất vướng lộ giới) là phần đất nằm trong lộ giới mà Nhà nước đã quy hoạch hay còn gọi là đất có phần diện tích nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ. Theo quy định của pháp luật tại Khoản 5 Điều 3 Luật giao thông đường bộ thì hành lang an toàn đường bộ là dải đất trải dọc theo hai bên của đường bộ được tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để đảm bảo an toàn giao thông đường bộ cho người tham gia.

Giới hạn hành lang an toàn đường bộ được xác định và cấp theo các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt như sau:

Đường nằm ngoài đô thị

Căn cứ theo kỹ thuật của đường quy hoạch, phạm vi giới hạn hành lang an toàn đường bộ đối với đường ngoài đô thị sẽ có bề rộng tính từ đất của đường ra mỗi bên là:

  • Đường cấp I và cấp II là 17m
  • Đường cấp III là 13m
  • Đường cấp IV và cấp V là 9m
  • Đường cấp thấp hơn cấp V là 4m

Đường nằm trong đô thị

Đối với đường nằm trong đô thị thì giới hạn hành lang an toàn đường bộ chính là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trong phạm vi đất dành cho đường bộ không được phép xây dựng bất kì công trình gì. Ngoại trừ một số công trình quan trọng, thiết yếu như quốc phòng, an ninh, phục vụ quản lý khai thác đường bộ, cấp thoát nước, xăng, dầu khí, công trình viễn thông… nhưng các công trình này cũng phải có được sự phê duyệt và đồng ý từ các cơ quan có thẩm quyền mới được phép tiến hành xây dựng. Do đó, để tránh được những rủi ro đáng tiếc, ảnh hưởng đến tài sản của mình khi mua bán nhà đất, bạn cần nắm chắc những quy định này.

Đất nằm trong lộ giới có được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) hay không?

Nhưng những công trình nhà cửa nằm trong mốc lộ giới vẫn có thể được xem xét để cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sở hữu) nếu công trình đó đã được xây dựng và có trước thời điểm cắm mốc lộ giới.

Nếu phần đất nằm trong lộ giới muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) thì cần phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

Thứ nhất: Tại Điểm C Khoản 4 Điều 56 của Nghị Định 43/2014/NĐ-CP có quy định đất trong hành lang an toàn đường bộ thì sẽ được phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và các tài sản khác có gắn liền nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được phép cấp giấy chứng (sổ đỏ) theo quy định của Luật đất đai 2013. Ngoại trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nếu không thể đáp ứng đủ các điều kiện này thì được xem như là đất lộ giới không được công nhận và chắc chắn theo quy định về bồi thường đất lộ giới phần đất này cũng không được hưởng quyền lợi đền bù.

Thứ hai: Tại Khoản 2 Điều 11 của Thông tư 23/2014/TT-BTNMT có quy định nội dung ngay tại phần ghi chú trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trong những trường hợp đất hoặc một phần diện tích đất thuộc hành lang an toàn đường bộ đã được cắm mốc và công bố thì sẽ được chú thích rõ ràng cụ thể rằng “Thửa đất thuộc vào hành lang an toàn đường bộ hay hành lang an toàn công trình nào? (Ghi tên của công trình đó ra)” Hoặc “Thửa đất có diện tích bao nhiêu nằm vào phần diện tích của hành lang an toàn đường bộ hay hành lang an toàn công trình”.

Tóm lại, phần đất nằm trong lộ giới vẫn có thể được xem xét để cấp sổ đỏ theo đúng quy định của pháp luật và được hưởng đền bù theo đúng quy định về bồi thường đất lộ giới. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với đất nằm trong lộ giới sẽ được tiến hành tương tự như đối với các mảnh đất không nằm trong lộ giới.

Đất nằm trong lộ giới có được bồi thường không?

Trường hợp bồi thường đất nằm trong lộ giới có sổ đỏ

Theo quy định về bồi thường đất lộ giới đối với những phần đất nằm trong lộ giới nhưng đã được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) thì khi bị thu hồi sẽ được đền bù như sau:

Thứ nhất: Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 đối với các cá nhân, hộ gia đình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà, các tài sản khác có gắn liền hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam nhưng chưa được cấp thì khi Nhà nước có lệnh thu hồi đất vì các mục đích như xây dựng công trình quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng sẽ được hưởng bồi thường.

Thứ hai: Khoản 1 Điều 88 Luật đất đai 2013 quy định rõ khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp bị thiệt hại về tài sản cũng sẽ được hưởng bồi thường.

Như vậy, đối với đất nằm trong lộ giới nếu đã được cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ) hoặc đủ điều kiện cấp giấy thì sẽ được đền bù theo đúng quy định về bồi thường đất lộ giới bao gồm cả đất và tài sản gắn liền với đất hợp pháp.

Trường hợp đất nằm trong lộ giới không có sổ đỏ

Đối với phần đất nằm trong lộ giới nhưng không có sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện để cấp giấy chứng (sổ đỏ) thì theo quy định về bồi thường đất lộ giới sẽ được xử lý như thế nào?

  • Tại Khoản 1, 2 Điều 12 Luật đất đai 2013 những hành vi cố ý lấn, chiếm đất đai và vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được công bố bị cấm trước đó.
  • Khoản 3 Điều 82 Luật đất đai 2013 khi Nhà nước thu hồi đất nhưng vẫn tiến hành bồi thường nếu đất đó không vi phạm Luật đất đai 2013.
  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 88 Luật đất đai 2013 thì Nhà nước chỉ tiến hành đền bù đối với các tài sản gắn liền với đất hợp pháp khi bị thu hồi. Tài sản hay bất kì công trình nào xây dựng trên đất lấn chiếm thì đều được xem là tài sản không hợp pháp.

Cho nên trong những trường hợp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã công bố ranh giới lộ giới nhưng các cá nhân, hộ gia đình vẫn cố ý vi phạm, xây dựng công trình trên đất lộ giới trái phép thì không được bồi thường về đất và cả tài sản gắn liền với phần đất đó.

Thửa đất nằm trong lộ giới có bán được không?

Nếu chủ sở hữu tài sản đã sử dụng ổn định trước thời điểm cắm mốc lộ giới thì phần đất nằm trong lộ giới như đã đề cập ở trên vẫn sẽ được xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) có ghi rõ nội dung phần diện tích đất thuộc lộ giới tại mục ghi chú. Vậy đất nằm trong lộ giới có bán được không?

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa hề có những quy định về việc đất nằm trong lộ giới có bán được không? Tuy nhiên, nếu đây đã là phần đất không được xây dựng nên nếu có muốn bán cũng không có người mua. Trừ khi người bán vì tiền mà cố ý che giấu thông tin, lừa đảo những người mua không có kinh nghiệm, thiếu hiểu biết. Bởi một mảnh đất không có giá trị sử dụng, không được phép xây dựng thì người mua dù cho để ở hay đầu tư bán lại cũng không được gì.

Mặc dù, đất nằm trong lộ giới không bán được nhưng chủ sở hữu vẫn được hưởng đền bù theo đúng quy định về bồi thường đất lộ giới đã nêu ở phần trên.

Theo đó, mức bồi thường sẽ là 100% nếu như giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhà đất nằm trong lộ giới ở trước thời điểm công bố lộ giới. Mức bồi thường chỉ còn 50% đối với những giao dịch sau thời điểm công bố lộ giới nhưng ngôi nhà đã tồn tại trước khi công bố chỉ giới đường đỏ. Còn nếu đã giao dịch sau thời điểm công bố, còn cố ý xây dựng trái phép, lấn chiếm thì sẽ không được hưởng đền bù.

Trên đây là toàn bộ thông tin được cập nhật đầy đủ và mới nhất của quy định về bồi thường đất lộ giới năm 2020. Hi vọng rằng với những thông tin này bạn sẽ biết cách xử lý như thế nào đối với tài sản của mình nếu lỡ bị vướng vào lộ giới. Nếu vẫn còn thắc mắc và cần tư vấn thêm thì hãy liên hệ với nhà lộc phát chúng tôi nhé!

Bài viết liên quan