Đất 50 Năm Có Bị Thu Hồi Không Khi Hết Hạn? Giá Đền Bù Đất 50 Năm?

Đất 50 năm có bị thu hồi không khi hết thời hạn sử dụng và nếu như đất bị Nhà nước tiến hành thu hồi thì chủ sở hữu đất có được bồi thường hay không? Mức giá đền bù đất 50 năm là bao nhiêu? Đây là các vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm và lo ngại khi muốn giao dịch, thương lượng mua đất. Vì vậy, hãy cùng Nhà Lộc Phát theo dõi bài viết sau đây để giải đáp cho vấn đề này nhé!

Đất 50 năm có bị thu hồi không nếu hết thời hạn sử dụng?

Với những người đang sử dụng đất 50 năm hay còn gọi là đất sổ đỏ 50 năm thì sau khi đất hết thời hạn có bị thu hồi không là vấn đề nhức nhối được nhiều người quan tâm.

Theo đó tại Khoản 3 Điều 210 Luật đất đai 2013 có quy định rõ chỉ đất nông nghiệp là được tiếp tục nếu như có nhu cầu sử dụng mà không cần phải tiến hành thủ tục gia hạn. Tuy nhiên, các trường hợp sử dụng đất 50 năm còn lại đều phải thực hiện gia hạn thêm thời gian sử dụng đất nếu muốn tiếp tục. Cụ thể như sau:

Tại Điều 210 điều khoản chuyển tiếp có quy định rõ

#1 Người được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 1/7/2004 đã trả tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê hoặc trả trước tiền thuê đất nhiều năm. Trong đó, thời gian thuê đất đã trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm thì các tổ chức kinh tế có quyền và nghĩa vụ thực hiện theo quy định pháp luật tại Điều 174 Luật này và các cá nhân, hộ gia đình có quyền, nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Khoản 1 Điều 179 của luật này.

#2 Trường hợp chủ đầu tư được Nhà nước giao cho thuê đất, có thu tiền thuê hàng năm để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng các cụm khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế… mà cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì khi luật này có hiệu lực thi hành phải tiến hành nộp tiền cho Nhà nước theo đúng quy định pháp luật của Chính phủ. Người thuê lại đất có quyền và nghĩa vụ như được Nhà nước giao đất cho thuê và trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê sau khi chủ đầu tư trước đó đã nộp đủ tiền thuê đất vào ngân sách của Nhà nước.

#3 Các cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất và được công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày mà Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục thì sẽ vẫn được sử dụng đất theo thời hạn đã quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15/10/1993 đối với các trường hợp hết hạn vào ngày 15/10/1993 theo quy định của Luật đất đai 2003. Và tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với các trường hợp hết hạn sau ngày 15/10/2013.

#4 Trường hợp các cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận được tính từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

#5 Đối với đất được Nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án, đất có nguồn gốc từ việc trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2004 của các tổ chức kinh tế mà không xác định được thời hạn sử dụng đất thì thời hạn sử dụng sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

#6 Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong, tiến hành bồi thường, hỗ trợ tái định cư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo các quy định của Luật này. Cùng với đó trường hợp những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc đang thực hiện việc chi trả, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì vẫn tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt và không áp dụng theo quy định của Luật này.

#7 Đối với các trường hợp giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà người sử dụng đất vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ.

#8 Các cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng diện tích đất nông nghiệp được giao vượt quá hạn mức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất theo đúng quy định của Luật này.

#9 Chính phủ quy định rõ việc xử lý đối với các trường hợp đang sử dụng đất mà cố ý vi phạm Luật đất đai và các trường hợp đã bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Mức giá đền bù đất 50 năm khi bị thu hồi đất

Tại Điều 75 Luật đất đai 2013 đã có quy định bồi thường cho đất 50 năm khi bị Nhà nước thu hồi nhằm phục vụ các mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia.

Theo đó, các cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất không phải đất thuê trả tiền hàng năm, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất gọi tắt là giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận mà chưa được cấp thì khi Nhà nước thu hồi đất 50 năm bạn sẽ được bồi thường với mức giá đền bù đất 50 năm tính như sau:

Bồi thường về đất 50 năm

Bồi thường cho diện tích đất trong hạn mức được quy định tại Điều 129 và 130 của Luật đất đai 2013.

Bồi thường các chi phí đầu tư vào đất 50 năm

Khoản 2 Điều 3 Nghị Định 47/2014/NĐ-CP có ghi rõ

Chi phí đầu tư vào đất 50 năm là bao gồm các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng nhưng đến thời điểm các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết thì phần chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí tính theo công thức như sau:

P = [(P1 + P2 + P3 + P4)/T1] x T2

Trong đó,

  • P1: Chi phí san lấp mặt bằng
  • P2: Chi phí cải tạo đất, làm tăng độ màu mỡ cho đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất 50 năm phục vụ nông nghiệp
  • P3: Chi phí gia cố, khả năng chống run, sụt lún đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh.
  • P4: Các chi phí khác có liên quan đến việc đầu tư vào đất 50 năm phù hợp với mục đích sử dụng.
  • T1: Thời hạn sử dụng đất
  • T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại

Đối với các trường hợp thời điểm đầu tư vào đất 50 năm sau thời điểm đất được Nhà nước giao cho thuê thì thời hạn sử dụng đất T1 được tính từ thời điểm đầu tư vào đất.

Bồi thường thiệt hại về cây trồng trên đất (nếu có)

Nếu là cây hàng năm, mức bồi thường sẽ tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ mua cao nhất trong 3 năm về trước liền kề của cây trồng tại chính địa phương đó và mức giá trung bình ngay tại thời điểm thu hồi đất.

Bồi thường về nhà ở, thiệt hại công trình trên đất (nếu có)

Điều 89 Luật đất đai 2015 quy định bồi thường thiệt hại về nhà ở, thiệt hại về công trình trên đất khi bị Nhà nước tiến hành thu hồi đất. Khi nhà ở, công trình sinh hoạt, phục vụ gắn liền với các cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư tại nước ngoài bị buộc phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không đủ đảm bảo, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật của pháp luật thì chủ sở hữu tài sản sẽ được bồi thường bằng giá trị xây mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kĩ thuật tương đương.

Bồi thường chi phí vận chuyển (nếu có)

Điều 91 Luật đất đai 2013 có quy định về bồi thường chi phí vận chuyển khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất.

Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản thì sẽ được Nhà nước bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt. Trường hợp cần di chuyển máy móc, dây chuyền sản xuất sẽ được bồi thường thêm khoản thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mức phí bồi thường tại Khoản 1 của điều này.

Tóm lại, khi phần đất 50 năm của gia đình bạn bị thu hồi, nếu có phát sinh chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt đều sẽ được Nhà nước bồi thường tương ứng với chi phí thực tế phải bỏ ra để thực hiện những công việc đó.

Mua chung cư trên dự án đất 50 năm có bị mất trắng khi thu hồi đất?

Những người mua căn hộ, chung cư trên các dự án đất có sổ đỏ 50 năm đều mang một tâm lý lo lắng chung là họ sẽ bị mất trắng nhà và tài sản sau 50 năm sử dụng.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp trong nước lẫn ngoài nước đều chỉ được giao đất có thời hạn sử dụng là 50 năm nhằm phòng ngừa tình trạng, chủ đầu tư giữ đất quá lâu gây lãng phí tài nguyên đất. Khi chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, diện tích đất thuộc quyền sử dụng của các chủ sở hữu căn hộ chung cư sẽ được cấp sổ hồng sử dụng ổn định và lâu dài như đất ở thông thường.

Điều này đã được quy định rõ trong Luật đất đai, chắc chắn người mua sẽ được sở hữu lâu dài và ổn định do đã đóng hết tiền sử dụng đất. Chính vì vậy, việc mua căn hộ chung cư, có sở hữu các giấy tờ pháp lý rõ ràng thì đồng nghĩa với việc tài sản của bạn cũng sẽ được đảm bảo lâu dài và an toàn.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến việc đất 50 năm có bị thu hồi không khi hết hạn sử dụng. Cũng như nếu bị thu hồi thì mức giá đền bù đất 50 năm là như thế nào mà nhà lộc phát cung cấp đến mọi người. Hi vọng thông qua bài viết này mọi người sẽ cảm thấy an tâm hơn khi mua nhà đất. Và nếu vẫn còn thắc mắc thì hãy liên lạc ngay với chúng tôi nhé!

Bài viết liên quan